e-shop Bona Fide

Cíle, poslání, historie

Závěr života je těžkým ale i důležitým obdobím. Důležitým pro ty, kdo odcházejí i pro ty, kteří zůstávají. A my v hospici věříme, že může být i krásným. Vždyť tak jako zapadající slunce vykresluje v krajině ty nejkrásnější kontury, může i podvečer života vrhnout nové světlo na prožitý život.


Hospic chce být v těchto chvílích nemocnému i jeho rodině nablízku a pomáhat zvládat všechno těžké.
Garantujeme nemocnému a jeho blízkým, že:

  • nebudou na tuto situaci sami
  • nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí a jinými tělesnými obtížemi
  • za všech okolností bude zachovávána jejich lidská důstojnost a jedinečnost

Co hospic nabízí, komu a proč

Co hospic nabízí, komu a proč

Péče o pacienty v závěru života je podstatou hospicové péče.

Co je paliativní medicína

Co je paliativní medicína

Paliativní medicína je základem péče o pacienty v závěru života.

Život pacientů v hospici

Život pacientů v hospici

Nepřišli jsme umřít, ale žít do posledního okamžiku. A proto: „Pospěšme milovat...

Historie Hospice sv. Štěpána

Historie Hospice sv. Štěpána

Myšlenka založit a provozovat lůžkový hospic v Litoměřicích vznikla již v polovině...

nahoru