David Koller - Benefiční koncert

Podpořte nás

"Moře se skládá z množství malých kapek, tak i každá Vaše pomoc, byť nepatrná, pomůže mnoha potřebným."

Klub přátel

Pomáhejte s námi - staňte se pravidelnými dárci, staňte se členem Klubu přátel. Členství v klubu nabízíme všem, kterým je blízká myšlenka hospicové péče...

Jak darovat

Peníze nejsou nejdůležitější, ale bez peněz to nejde. Darujte peníze nebo věcné dary a pomáhejte. Děkujeme, že se s námi rozdělíte. Darovat můžete...

E- SHOP

NAKUPUJTE ON-LINE

Dobročinný obchod Bona Fide

Obchod slouží k podpoře činnosti Hospice sv. Štěpána. Je to místo, kde mohou lidé pomáhat svým nákupem, darováním věcí anebo darováním svého času.

Dobrovolníci

Dobrovolníci jsou nedílnou součástí našeho týmu; všichni si uvědomujeme důležitost jejich práce a velmi si jí vážíme. Bez dobrovolníků by hospic nemohl...

Benefiční aktivity

Choďte na naše akce. Zaplacením vstupného nebo startovného pomáháte.

O financování hospice

Jsme neziskový poskytovatel zdravotnických a sociálních služeb. Financování našich služeb je vícezdrojové.

Podpořili nás

Podporují nás jednotlivci, drobní podnikatelé i velké firmy.  Všem mnohokrát děkujeme.

nahoru