Podpořte nás - Klub přátel

Lůžková péče

 Je určena těm nemocným, kteří potřebují paliativní léčbu, z jakéhokoliv důvodu nemohou být doma ani v jiných zařízeních. 


Kontaktní osoba:

Bc. Lucie Marková, Dis.
tel. 737 265 822 , 416 733 185-7
fax: 416 736 704
E-mail: socialni@hospiclitomerice.cz

 

Hospicová lůžka

Cílem naší práce je zajistit nemocnému i jeho rodině maximální kvalitu života při hospitalizaci v lůžkovém zařízení.

Odlehčovací služby

Cílem této služby je zajištění odpočinku pro osobu, pečující o dlouhodobě nemocného.

nahoru