e-shop Bona Fide

Odlehčovací služby


Žádost - odlehčovací lůžko           Informace k individuálnímu plánu pacienta, doplňující formulář.


Co je odlehčovací služba?

 • Cílem této služby je zajištění odpočinku pro osobu, která pečuje o dlouhodobě nemocného
  (např. dovolená, krátkodobá hospitalizace pečující osoby apod.)
 • časově ohraničená služba - zpravidla 1-4 týdny v kuse
 • pobyt klienta lze opakovat (neměl by přesáhnout 90 dnů v roce)

O koho a jak pečujeme?

 • Pečujeme o dlouhodobě nemocné, kteří nepotřebují akutní nebo stálou lékařskou péči.
 • Péči poskytujeme nemocným z celé ČR
 • 24 hodinová ošetřovatelská péče
 • bez lékařské péče - ošetřujícím lékařem zůstává i nadále praktický lékař
 • možnost využití služeb psychologa a dobrovolníků
 • možnost využití volnočasových aktivit (dílnička ručních prací, hudebně-literární odpoledne) 
 • bohoslužby v naší kapli

Kolik odlehčovací lůžková péče stojí?

 • 560,- Kč / den (lůžko + strava) + poměrná část příspěvku na péči
 • Nejedná se o zdravotní službu, ale o službu, která podléhá Zákonu o sociálních službách a v souladu s ním je také hrazena.

Žádost a přijetí

Předně je třeba zaslat vyplněnou žádost včetně lékařského záznamu.
Lze odeslat naskenované e-mailem, faxem, poštou nebo osobně.

Po přijetí žádosti následuje:

 • schválení žádosti 
 • domluvení termínu přijetí se sociální pracovnicí dle volné kapacity 
 • podpis smlouvy při přijetí do péče

Co s sebou?

 • občanský průkaz
 • kartičku pojišťovny
 • rozhodnutí o příspěvku na péči 
 • na celou dobu pobytu: užívané léky v originálním balení, pleny a další hygienické pomůcky, oblečení - pyžama nebo noční košile, pohodlné oblečení na den, oblečení pro pobyt nebo pohyb venku, domácí obuv na přezutí - je nutné veškeré prádlo označit jménem

 

 

 

Tuto službu podporuje Ústecký kraj. Děkujeme!


 

nahoru