e-shop Bona Fide

Co hospic nabízí, komu a proč

Péče o pacienty v závěru života je podstatou hospicové péče.

Co hospic nabízí, komu a proč

Hospic sv. Štěpána z.s. je neziskový poskytovatel zdravotních a sociálních služeb, který poskytuje tyto služby od r. 2001.


Komplexní paliativní léčba a péče

Jedná se o péči zaměřenou na předcházení utrpení a léčbu všech příznaků, které přináší život ohrožující nemoc.

Cílem naší práce je zajistit nemocnému i jeho rodině maximální kvalitu života, a to jak v domácím prostředí, tak při hospitalizaci v našem lůžkovém zařízení. Za tímto účelem provozujeme také poradnu s půjčovnou pomůcek, ambulanci paliativní medicíny a léčby bolesti. Tato péče je zaměřena i na rodiny našich pacientů.


V lednu 2014 byl zahájen projekt domácí hospicové péče, kterou poskytujeme  do vzdálenosti do 30 km od Litoměřic.


Lůžková péče
Je určena pacientům v terminálním (v závěrečném) stádiu jejich nemoci.
Tedy těm nemocným, kteří:

  • potřebují paliativní léčbu
  • z jakéhokoliv důvodu nemohou být doma
  • ani v jiných zařízeních

Hospic sv. Štěpána nabízí celkem 26 lůžek v jednolůžkových pokojích s přistýlkou s nepřetržitou 24hodinovou lékařskou i ošetřovatelskou péčí. Pacienta mohou doprovázet jeho blízcí, doba návštěv je neomezená. Důraz je kladen na přání a potřeby nemocného i jeho rodiny.

Nejčastějšími pacienty hospice jsou nemocní v pokročilém stádiu onkologického onemocnění, neurodegenerativních chorob, méně často pak nemocní v terminálním stádiu jiných onemocnění.


Domácí péče
Posláním domácí hospicové péče je všestranná podpora a pomoc nevyléčitelně nemocným a umírajícím jednotlivcům a jejich rodinám a
blízkým, kteří se rozhodli pečovat o nemocného doma. Touto nelehkou situací doprovázíme všechny zúčastněné dle jejich individuálních potřeb.
O nemocné a jejich blízké pečuje odborný tým - zdravotní sestry, ošetřovatelé, sociální pracovnice - tým je veden specializovaným lékařem. Nemocný tak může prožít své poslední dny mezi svými blízkými. Samozřejmostí je 24 hodinová pohotovost. V případě akutní potřeby, vždy někdo z odborného týmu může přijet za pacientem. Zapůjčíme vám i různé zdravotní a kompenzačních pomůcky.


Pro hospicovou péči se musí vždy rozhodnout sám nemocný spolu se svou rodinou. Toto své rozhodnutí stvrzuje podpisem pod Svobodný informovaný souhlas. K přijetí do péče potřebujeme lékařem vyplněnou Žádost o přijetí. Přečtěte si podmínky pro přijetí.


Podívejte se na krátké video o našich službách:

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
nahoru