e-shop Bona Fide

Hospicová lůžka

Jsou určena těm nemocným, kteří potřebují paliativní léčbu, z jakéhokoliv důvodu nemohou být doma ani v jiných zařízeních. 


Žádost - hospicové lůžko

Žádosti pacientů jsou aktuální max.6 měsíců po jejich doručení anebo od posledního kontaktu s rodinou či pacientem.
Po uplynutí této doby budou skartovány.


Co nemocným poskytujeme:

 • specializovanou péči pro zvládání, tlumení a tišení projevů nevyléčitelných onemocnění v terminální fázi - bolesti, dušnosti, zvracení a dalších zažívacích obtíží, krvácení, nespavosti, úzkosti, strachu

O koho a jak pečujeme?

 • o pacienty v terminálním stavu (tedy v posledním stádiu onemocnění) a jejich rodiny z celé ČR
 • o pacienty, u kterých byla ukončena léčba
 • 24 hodinová péče sester a lékařů
 • možnost využití služeb psychologa a dobrovolníků
 • možnost využití volnočasových aktivit (dílnička ručních prací, hudebně-literární odpoledne) 
 • bohoslužby v naší kapli
 • pomoc rodině a rodinným příslušníkům i po úmrtí pacienta

Kolik lůžková péče stojí pacienta a jeho rodinu?

 • 300,- Kč / každý započatý den pobytu (za nezdravotní část služby)
 • Pokud pacient pobírá příspěvek na péči, náleží tento příspěvek hospici po celou dobu jeho hospitalizace.
 • Ceník dalších služeb

Jak probíhá přijetí?

Předně je třeba zaslat vyplněnou žádost včetně lékařské zprávy.
Lze zaslat emailem, faxem, poštou, nebo osobně.
V případě, že žádost budete posílat e-mailem, soubor prosíme zazipujte, z důvodu ochrany osobních údajů.
Žádosti pacientů jsou aktuální max.6 měsíců po jejich doručení anebo od posledního kontaktu s rodinou či pacientem. Po uplynutí této doby budou skartovány.

Po přijetí žádosti, následují tyto kroky:

 • schválení žádosti naším lékařem
 • domluvení termínu přijetí se sociální pracovnicí dle volné kapacity (v řádu dnů až týdnů)
 • příjem pacienta
 • podpis smlouvy při přijetí do péče
 • vyřízení příspěvku na péči 
 • Žádosti pacientů jsou aktuální max.6 měsíců po jejich doručení anebo od posledního kontaktu s rodinou či pacientem. Po uplynutí této doby budou skartovány.

Co s sebou?

 • občanský průkaz
 • kartičku pojišťovny
 • rozhodnutí o příspěvku na péči (pokud pacient pobírá)
 • základní hygienické potřeby

Nejčastější otázky:

Co když nemáme na platbu?

Pokud příjmy pacienta nejsou prokazatelně dostačující k úhradě pobytu v našem zařízení (např. pobírá dávky v hmotné nouzi), lze podat žádost o dočasné snížení platby. 

Můžu mít s sebou doprovod?

Ano, na každém pokoji je lůžko pro doprovázející osobu, lze využít i možnost stravování - obojí hrazeno samostatně dle platného ceníku.

Můžu mít s sebou zvířátko?

Ano, pokud je pacient schopný se o něj sám postarat nebo má zajištěnou péči.


Prohledněte si krátké video o našich službách:

 

 

Tuto službu podporuje Ústecký kraj a Hlavní město Praha. Děkujeme!


 

nahoru