10. Běh pro hospic

Život pacientů v hospici

Nepřišli jsme umřít, ale žít do posledního okamžiku. A proto: „Pospěšme milovat lidi, neboť tak rychle odcházejí..."   Jan Twardovski

Život pacientů v hospici

Péče - po celý den i noc je na každém oddělení k dispozici lékař, zdravotní sestra a dvě ošetřovatelky nebo ošetřovatelé. Ti všichni zajišťují základní zdravotní a ošetřovatelskou péči. Všechny úkony a činnosti jsou vždy prováděny s ohledem na stav a potřeby pacientů, dle jejich individuálních potřeb. Např. není potřeba vše dělat vždy ve stejný čas, není problém, počkat s jídlem či s hygienou, až bude pacient vzhůru, nebo až odejde návštěva. Oštřovatelský a zdravotnický personál je neustále ve střehu tak, aby věděl o všech potřebách každého jednotlivého pacienta.


Rodina a návštěvy - jedním z pilířů dobré hospicové péče je možnost kontaktu s rodinou, kdykoliv si to nemocný přeje. Proto  nejsou návštěvy nijak omezené, pokud si to nepřeje sám nemocný. Umožňujeme i možnost přistýlky na pokoji nemocného pro členy rodiny. Rodinní příslušníci se také spolu se svým nemocným mohou účastnit společenských aktivit, mše svatá, apod. Pacient se může volně pohybovat po společných prostorách hospice a přilehlé zahrady, umožňuje-li mu to jeho zdravotní stav. Vždy je to však potřeba nahlásit na sesterně.

"Co srdce rozdá, neztrácí. Je to uloženo v srdcích druhých lidí."
Robin St. John

Sociální kontakt, zábava - přestože jsou pokoje jednolůžkové a to především pro zachování osobního a intimního prostoru pacientů, není vždy a pro každého dobré být dlouho sám. To, že je člověk těžce nemocný neznamená, že se nepotřebuje zabavit, nebo se smát spolu s přáteli. Proto jsme všem nablízku a snažíme se zajistit pacientům společenský kontakt a to různými způsoby. Spolu s dobrovolníky připravujeme v hospici mnoho aktivit pro naše pacienty. Tyto aktivity přinášejí pozitivní prožitky a inspirace, které nemocným pomáhají překonávat často velmi těžká trápení. Všech aktivit se pacienti zúčastňují dobrovolně, vždy s vědomím ošetřujícího personálu a s ohledem na aktuální zdravotní stav.


Média - na pokojích jsou televize, pacienti si mohou zapůjčit CD přehrávače a rádia, nebo si donést vlastní. Na většině pokojů je wifi signál pro připojení se na internet, skype a další. Dnes už není výjimkou, když si pacient pro komunikaci s rodinou ze vzdálených míst zvolí právě tuto variantu.


Výtvarné dílny - možnost tvorby, probuzení smyslů, dotýkání se různých materiálů, práce s vlastní tvůrčí fantazií - to vše  osvobozuje, přináší pocit uspokojení a vědomí vlastní hodnoty ve fázi, kdy si už mnoho lidí připadá zbytečných. Jsou to činnosti, které dávají zapomenout na vlastní trápení a obohatí dlouhé dny nemocného o povznášející prožitek. Dobrovolníci připravují tyto výtvarné dílny každou středu odpoledne. Zúčastňovat se mohou pacienti chodící, na vozíku i na lůžku. Často přicházejí i doprovázející členové rodiny, kteří si potřebují odpočinout od vyčerpávajících starostí o nemocného.


Hulide - hudba - lidé - debata - společenské debatní odpoledne - opět připravují dobrovolníci pro pacienty a to každý pátek. Již z názvu můžeme odvodit obsah těchto setkání. Hlavních rolí se občas ujmou sami pacienti - vypráví o svém životě, zahrají na nástroj, vtipkují, čtou apod. Tato setkání probíhají většinou ve společenské místnosti, v teplých měsících ve venkovním atriu na čerstvém vzduchu. Na obě místa se bez obtíží dostanou pacienti na vozíku i na posteli.


Knihovna - ve společenské místnosti v 1. patře hospice je také knihovna, v níž si pacienti či jejich doprovod mohou půjčovat knihy různých žánrů. k zapůjčení jsou také CD. Pacienti si mohou knihy půjčit na pokoj sami, anebo za asistence dobrovolníků. Mohou si také číst přímo v knihovně, pokud nechtějí být jenom na pokoji.


Hudba - další z možností relaxace. Jak již bylo výše zmíněno, lze si zapůjčit hudební přehrávače a nosiče. Dále připravujeme pro pacienty různé koncerty a drobná hudební vystoupení. Hlavně v předvánočním a velikonočním období, chodívají žáci ze ZUŠ nebo MŠ či ZŠ a mívají připravený krátký hudební program či pásmo. Také v rámci Noci kostelů nebo Dne otevřených dveří je možno se zúčastnit některých koncertů.

"Jediné slovo se může stát domem, v němž se druzí mohou cítit jako doma"
A. Grün

Dobrovolníci - zajišťují pro nemocné většinu společenských a kulturních aktivit a to v úzké spolupráci s ošetřujícímm týmem a se sociální pracovnicí. Také navštěvují nemocné na pokojích, pokud oni sami chtějí. Mohou jim číst, povídat si s nimi, zpívat, modlit se, vzít je na procházku či do zahrady.


Zahrada, atrium - celý areál hospice je bezbarierový tak, aby se i pacienti na invalidních vozících nebo na lůžku mohli dostat do všech vnitřních i venkovních prostor hospice. Zvláště v letních měsících je hojně využíváno atrium a přilehlá zahrada. Není nad to, být alespoň na chvíli na čerstvém vzduchu. Zhruba 2 - 4 x za rok se tento pobyt zpestří i společným opékáním buřtů, nebo venkovním kulturním vystoupením.


Výlety - umožnuje-li to zdravotní stav pacientů, je možné uspořádat krátký výlet do blízkého okolí. Výlet se obvykle organizuje pro několik pacientů najednou, po konzultaci s lékařem a ošetřujícím personálem. Výletu se účastní několik dobrovlníků a někteří zdravotníci tak, abychom byli vždy připraveni jednat v případě náhlých komplikací. Pro přepravu využíváme vlastní automobil.


Nákupy - pacienti a jejich příbuzní mohou využívat k nákupům recepci. V případě nutnosti pomůžeme zajistit drobný nákup i mimo hospic, nebo pacienta na tento nákup doprovodíme, umožňuje-li to jeho zdravotní stav.


Slavnosti, oslavy a svátky - čas každého člověka je rozdělen a zpestřen důležitými milníky a svátky jako jsou životní jubilea, Vánoce, Velikonoce a další drobné rodinné oslavy. Obvzláště v nemoci jsou slavnosti a svátky důležité, protože dávají životu tak trochu řád a nové impulsy a zároveň nás oslavy spojují s tím, co jsme prožívali v těchto dnech v dětství či v nedávné dospělosti. Právě v nemoci, kdy jeden den může být jak druhý a všechny dny se někdy příliš táhnou a člověk často neví, jestli je den či noc... právě v nemoci nás taková oslava či připomínka svátku může velmi povzbudit. Toto chceme dopřát i našim pacientům. A tak se na pokojích pacientů slaví Vánoce i Velikonoce. Komu je malý pokoj, může využít třeba s rodinou a přáteli společenskou místnost. V prosinci chodí Mikuláš i anděl s čertem. A i během roku sestřičky moc dobře vědí, kdy má kdo narozeniny a vždy připraví oslavenci nějakou milou pozornost.


Duchovní život - Spiritualita člověka dostává díky nemoci často úplně nový rozměr. Nemoc a závěr života přináší nové pohledy na život i na smrt, nové hloubky a hlavně nové duchovní potřeby. Jsme si těchto potřeb pacientů vědomi a proto respektujeme jedinečnost každého i s jeho náboženským vyznáním a stylem duchovního života. Vycházíme z potřeb a přání každého pacienta, respektujeme jejich jedinečnost a nikomu duchovní službu či aktivity nenutíme. Přeje-li si to pacient, zajistíme návštěvu duchovního či kněze z různých církví. Podporujeme udílení svátostí a to především svátosti eucharistie a pomazání nemocných. Výjimkou není ani svátost křtu. Součástí hospice je i Kaple sv. Štěpána - nabízíme pacientům i jejich blízkým návštěvu mše svatá - každé úterý od 16 hodin a ve čtvrtek od 18 hodin v kapli hospice. Kapli mohou nemocní i jejich příbuzní využít kdykoliv jindy ke ztišení, rozjímání a modlitbě. Do kaple je možno se dostat i s vozíkem nebo na lůžku.


Naplnit život až do konce.

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
nahoru