10. Běh pro hospic

Co je paliativní medicína

Paliativní medicína je základem péče o pacienty v závěru života.

Co je paliativní medicína

„Paliativní péče je přístup zlepšující kvalitu života pacientů a jejich rodin, kteří čelí problémům spojeným s život ohrožující nemocí, prostřednictvím předcházení a zmírňování utrpení pomocí včasného zjištění, vyhodnocení a řešení bolesti a dalších fyzických, psychosociálních a duchovních potíží.“ 
                                                              Světová zdravotnická organizace 2002


Světová zdravotnická organizace stanovila tyto hlavní zásady, podle nichž paliativní péče:

  • poskytuje úlevu od bolesti a dalších symptomů
  • podporuje život, avšak pohlíží na umírání jako na přirozený proces
  • neusiluje ani o urychlení, ani o oddálení smrti
  • obsahuje psychologické a duchovní aspekty péče o pacienta
  • nabízí systém podpory, který pacientům pomáhá žít co nejaktivněji až do smrti
  • nabízí systém podpory, který pomáhá rodinám zvládat období pacientovy nemoci a období zármutku
  • využívá týmové práce pro uspokojování potřeb pacientů a jejich rodin, včetně případného psychologického poradenství v období zármutku
  • usiluje o zlepšení kvality života a může též pozitivně ovlivnit průběh nemoci
  • je použitelná v raném stádiu nemoci spolu s řadou jiných terapií, jejichž cílem je prodloužení života, jako chemoterapie či radioterapie, a zahrnuje vyšetření nutná k lepšímu pochopení a zvládnutí tíživých klinických komplikací

Další informace:

Informace o paliativní péči najdete na portále České společnosti paliativní medicíny.
Mnoho dalších  potřebných informací pro nemocné, pečující a pozůstalé najdete i na  Umírání.cz.
Rozhovor  s onkologem a paliativním lékařem Ondřejem Slámou o léčbě bolesti a mýtech kolem opioidů.


 

nahoru