Klub přátel - pravidelná podpora

Domácí péče

  Cílem je zajistit nemocnému i jeho rodině maximální kvalitu života v domácím prostředí.

Primární kontaktní osoba, odborný poradenský pracovník:

Bc. Bianka Trejbalová
tel. +420 731 613 627 , 416 733 185 -7
fax: 416 736 704
E-mail: trejbalova@hospiclitomerice.cz

Sociální pracovnice - domácí hospic, vedoucí terénních služeb:

Mgr. Dagmar Pelcová, DiS.
tel.: 731 604 052, 416 733 185-7
fax: 416 736 704
E-mail: domaci@hospiclitomerice.cz

 

 

Služby domácí péče podporují

Domácí hospicová péče

Cílem je zajistit nemocnému i jeho rodině maximální kvalitu života v domácím prostředí.

 

Terénní odlehčovací služba

Cílem  je umožnit pečujícím o těžce nemocného odpočinek a nemocnému zůstat doma.. 

Diagnostické návštěvy

 Zjištění stávajícího stavu nemocného a navržení dalšího postupu na základě místního šetření.        

nahoru