e-shop Bona Fide

Konference pro zdravotnickou veřejnost

Odborná konference na téma paliativní medicíny a hospicové péče

Každoročně pořádáme v Litoměřicích Odbornou konferenci na téma paliativní péče.
Konference je akreditována MZ a je určena pro odbornou zdravotnickou veřejnost: lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele, sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

ZDE se můžete podívat na ohlédnutí za konferencí roku 2023, která se uskuktečnila 29. listopadu 2023 v Kulturním a konferenčním centru Litoměřice na téma změny a novinky v paliativní péči. Konferenci finančně podpořily Ústecký kraj a Nadace Komerční banky

Vzdělávací akce je pořádána ve spolupráci s Českou lékařskou komorou dle Stavovského předpisu č. 16, a je ohodnocena 6 kreditními body.

Kontakt: Bc. Markéta Fronková


Cílem těchto konferencí je seznamovat zdravotnickou veřejnost s problematikou paliativní a hospicové péče v celé její šíři a na konkrétních příkladech ukazovat její přínos pro naše zdravotnictví i pro jednotlivé pacienty.    


Soubory ke stažení

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
nahoru