Hvězda pro hospic

Duchovní služba

Je samozřejmou a potřebnou součástí hospicové péče.

Duchovní služba

Duchovní a spirituální potřeby pacientů nejsou rozhodně na posledním místě. Plně respektujeme náboženské vyznání každého pacienta a snažíme se mu vyjít v těchto záležitostech vstříc.


Spiritualita člověka dostává díky nemoci často úplně nový rozměr.
Nemoc a závěr života přináší nové pohledy na život i na smrt, nové hloubky a hlavně nové duchovní potřeby. Jsme si těchto potřeb pacientů vědomi, a proto podporujeme udílení svátostí a to především svátosti eucharistie a pomazání nemocných. Výjimkou není ani svátost křtu. Doprovázíme pacienty modlitbou, pokud si to přejí.


Respektujeme jedinečnost každého pacienta.
Vycházíme z potřeb a přání každého pacienta, respektujeme jejich jedinečnost i s jeho náboženským vyznáním a stylem duchovního života a nikomu duchovní službu či aktivity nenutíme.


Kaple sv. Štěpána
Součástí hospice je i Kaple sv. Štěpána. Kapli mohou nemocní i jejich příbuzní využít kdykoliv i mimo mši sv. ke ztišení, rozjímání a modlitbě. Do kaple je možno se dostat i s vozíkem nebo na lůžku.


Duchovní služba
Duchovní službou v hospici je pověřen katolický kněz P. Józef Szeliga, který slouží mši svatou v hospicové kapli vždy v úterý od 16:00 hodin. Ve čtvrtek od 18 hodin slouží mši sv. většinou P. Martin Davídek. Na požádání oba kněží dochází za pacienty i mimo tuto dobu. Na přání jednotlivých klientů jsou samozřejmě k dispozici také duchovní jiných vyznání. Jako pastorační pracovnice zde také slouží paní Margit Veselská.


Pravidelné bohoslužby
v úterý  v 16 hodin

ve čtvrtek v 18 hodin


 

nahoru