e-shop Bona Fide

Svůj čas věnovali či jinak podpořili

Alice Králíková

Bohušovická schola

České centrum fundraisingu

dívčí hudební uskupení Daisies

dívčí sbor Puellae Cantantes

Iva Fundová-Macková

Knihkupectví Jonáš - Karmelitánské nakladatelství

Kamila Munčinská
Katedrální kapitula u sv. Štěpána
Manželé Jan a Petra Dostalovi

Manželé Libor a Štěpánka Pisklákovi

Městská kulturní zařízení

Mgr. Monika Arsenjevová a studenti Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb, p.o.
Mateřská škola Paletka

MUDr. Jan Pajerek

Ota Titěra

Pavla Zbrojová

Základní umělecká škola Litoměřice

Základní umělecká škola Štětí

Základní škola Na Valech

Základní škola Masarykova

Základní škola Boženy Němcové - Jan a Dita Fibichovi

a velká řada stálých dobrovolníků Hospice sv. Štěpána

 

nahoru