e-shop Bona Fide

Dobrovolníci v lůžkovém hospici

Dobrovolníci jsou nablízku našim pacientům. Být dobrovolníkem je služba. Sloužit těžce nemocným je náročné, ale krásné poslání, které změní váš pohled na život a také mu dá nový smysl.

Co všechno je možné v hospici dělat:

 

 • doprovázet naše pacienty na pokojích;
 • podnikat s pacienty výlety a chodit na procházky;
 • podílet se na organizaci skupinových aktivit pro nemocné a jejich rodiny (výtvarná dílna, hudebně-literárně-debatní odpoledne atp.);
 • zařizovat pacientům nákupy či drobné pochůzky;
 • pomáhat sestřičkám pečovat (krmit atp.);
 • starat se o kapli a doprovod pacientů na bohoslužby;
 • pomáhat s údržbou zahrady a péčí o květiny;
 • hrát s pacienty společenské hry, předčítat, tvořit;
 • pečovat o akvária;
 • přátelit a obohacovat se navzájem.
 • účastní  se vzdělávacích akcí a supervizí

 


Co musí splňovat člověk, který se chce stát dobrovolníkem v lůžkovém hospici?

 • věk nad 15 let
 • není sám doprovázejícím nebo pozůstalým (do 1 roku po úmrtí blízkého člověka)
 • má čistý trestní rejstřík a není trestně stíhán
 • má na dobrovolnictví čas
 • absolvuje dobrovolnický výcvik

Dobrovolnický výcvik

Na práci dobrovolníka, který doprovází nemocné v našem lůžkovém nebo domácím hospici, je třeba se připravit.

Dobrovolnický výcvik otevíráme zpravidla 1 x ročně.

Další dobrovolnický výcvik otevřeme v březnu 2024. Přihlašování je již otevřeno.

KOKTAKT:
Koordinátorka dobrovolníků v hospici: Mgr. Dagmar Pelcová,Dis., kontakt. e-mail: domaci@hospiclitomerice.cz, tel. 731 604 052


Z poselství Papeže Františka ke světovému dni nemocných 11.2.2019:

Nezištnost je kvasem činnosti dobrovolníků, kteří jsou tak důležití v oblasti sociální péče i péče o nemocné a kteří výmluvně žijí spiritualitu milosrdného Samaritána. Spolu se svým poděkováním povzbuzuji všechna dobrovolnická sdružení, která se zabývají dopravou a dohledem nad pacienty a která zajišťují dárcovství krve, tkání a orgánů. Speciální oblastí, v níž vaše přítomnost vyjadřuje pozornost církve, je ochrana práv nemocných, především těch, kdo trpí nemocemi vyžadujícími zvláštní starostlivost, aniž bychom zapomínali na oblast sensibilizace a prevence. Zásadní důležitost mají vaše dobrovolnické služby, jež ve zdravotnických zařízeních i při domácí péči sahají od zdravotní asistence až po duchovní podporu. Těží z nich mnoho lidí nemocných, osamělých, starých i psychicky nebo pohybově labilních. Povzbuzuji vás, abyste i nadále byli znamením přítomnosti církve v sekularizovaném světě. Dobrovolník je nezištným přítelem, jemuž se dají svěřit myšlenky i pocity; díky naslouchání vytváří podmínky pro to, aby se nemocný z pasivního objektu péče stával aktivním subjektem a hlavním tvůrcem vztahu vzájemnosti, který dokáže získat novou naději a je připravenější přijímat terapii. Dobrovolnictví přináší hodnoty, chování a způsoby života, v jejichž centru se nachází kvas darování. I tím se uskutečňuje zlidšťování léčby. Celý text.


Dobrovolníky v hospici v roce 2023 podporovali:

Nadace ČEZ a Město Litoměřice. Děkujeme všem!

 

Soubory ke stažení

nahoru