10. Běh pro hospic

XVI. Konference paliativní péče

16.11.2022

Kapacita již naplněna

 „Mnohovrstevná paliativní péče“

středa 16. 11. 2022, 8 – 17 hodin

sál Hradu Litoměřice, Tyršovo nám. 68, Litoměřice. 

      V tuto chvíli je kapacita naplněna. 

    8:15    prezence

9.00    Úvodní slovo
          Mgr. Monika Marková, ředitelka Hospice sv. Štěpána, Litoměřice

9:30    Paliativní péče u pacientů s mechanickou srdeční podporou
           MUDr. Jitka Polišenská, klinika ARO, IKEM, Praha

10:00    Psychologická terapie pacientů se srdečním selháním a MSP, včetně podpory rodiny
            Mgr. Helena Petrová, klinický psycholog, IKEM, Praha

           10:30       přestávka na kávu

11.00    Paliativní péče v rámci KZCR
            MUDr. Jana Dušánková, KZCR, Ústí nad Labem

11:20    Hematoonkologická problematika z pohledu paliatra
            MUDr. Michal Kouba, Ústav hematologie a krevní transfúze

12:00    Neverbální komunikace v hospicové péči v době pandemie
            Bc. Martina Vojtíšková, Hospic sv. Štěpána Litoměřice, vrchní sestra

           12:30       přestávka na oběd

13:30    Zavádění paliativního týmu v nemocnici - úskalí, rizika, doporučení
            MUDr. Michal Kouba, UHKT, Praha

14:00    Problematika dětské paliativní péče
            MUDr. Mahulena Exnerová, nemocnice Hořovice

14:45    Včasná paliativní péče  
            Mgr. Viera Ivanovová, Centrum paliativní péče

Vzdělávací akce je pořádána ve spolupráci s Českou lékařskou komorou dle Stavovského předpisu č. 16, a je ohodnocena 6 kreditními body.

Registrační poplatek 600 Kč zahrnuje oběd a občerstvení během akce.

Registrační poplatek uhraďte nejpozději do 13. 11. 2022 na účet Hospice sv. Štěpána.

č.ú.: 100 233 43 59 / 0800, v.s.:  1611

Kontaktní osoba: Bc. Markéta Fronková

 

Konání konference podpořil Ústecký kraj a Nadace O2.

 

 

Soubory ke stažení

nahoru