10. Běh pro hospic

Světový den hospicové a paliativní péče

08.10.2022

Uzdravování srdcí i společenství

Světový den hospicové a paliativní péče
Hospicová a paliativní péče není zdaleka všude na světě samozřejmostí. Je potřeba se spojovat a myslet i na ty části světa, kde se válčí nebo je chudoba a podporovat projekty rozvíjející tuto péči.
Proto jsme rádi, že týden DOMA. zakončuje v sobotu 8.10.
SVĚTOVÝ DEN HOSPICOVÉ A PALIATVNÍ PÉČE, který každoročně připadá na druhou říjnovou sobotu.
Tento den symbolicky spojuje hospice a zařízení paliativní péče po celém světě. Všude se konají akce na podporu těchto zařízení. Jejich společným cílem je podpořit diskuzi o tom, jak péče o lidi na sklonku života funguje a jaké jsou její možnosti.
 
Letošním mottem je "Uzdravování srdcí i společenství"
"Zkušenost smutku a potřeba uzdravení spojuje lidi na celém světě. Více než šest milionů úmrtí po celém světě během pandemie COVID-19 má za následek nejen obrovský tlak na systémy zdravotní péče ale i nebývalý smutek a utrpení pro rodiny, zdravotníky a pečovatele. Kromě toho po celém světě probíhá několik konfliktů a válek, v jejichž důsledku truchlí miliony lidí nad smrtí někoho z rodiny či přátel, mnoho lidí zažívá také sociální izolaci a ničení majetku...." viz. https://www.thewhpca.org/
nahoru