10. Běh pro hospic

Setkání dárců hospice

poděkování za podporu

Setkání dárců hospice

V úterý 13.9. jsme měli další příležitost osobně poděkovat alespoň některým podporovatelům a příznivcům hospice za jejich významnou podporu. Doufáme, že toto setkání bylo důstojným poděkováním za jejich velkorysost a že si to s námi užili.
Bez podpory mnoha dárců by hospic nemohl poskytovat služby nevyléčitelně nemocným v takové šíři a kvalitě, jakou považujeme za potřebnou. Paliativní péče o nevyléčitelně nemocné zahrnuje komplexní služby, do kterých kromě základní zdravotní a ošetřovatelské péče patří také podpora psychosociální. Do péče je zahrnovaná také rodina a blízcí. Toto vše děláme moc rádi a věříme, že k důstojnému závěru života patří péče o všechny lidské potřeby včetně těch duševních, společenských a spirituálních. Nelze však v tomto spoléhat pouze na platby od zdravotních pojišťoven, ty hradí hlavně tu zdravotnickou část našich služeb. navíc se nyní i my musíme také vyrovnat s prudce rostoucími náklady energií.. Proto hledáme stále další zdroje a finance, žádáme o různé dotace, oslovujeme nadace a firmy a také máme mnoho individuálních dárců, kteří nám s tímto náročným úkolem pomáhají.

Za všechny štědré dárce jsme proto moc vděčni.

Setkání se konalo na nedalekém zámku v Ploskovicích, který v posledních letech prošel náročnou rekonstrukcí exteriéru. Mohli sme si tak užít pohled na krásné zrestaurovaný zámek. Společný podvečer zpestřila hudba kapely Evergreen, pohoštění z velké části připravili zaměstnanci a dobrovolníci hospice a tím nám významě pomohli snížit náklady. Moc za tuto pomoc děkujeme. Nádherné prostory  zahradních arkád s výhledem do parku nám pro tuto příležitost laskavě poskytla správa Zámku Ploskovice - paní kastelánka Jana Zimandlová. Účastníci si mohli také prohlédnout nádherné a vzdušné prostory Salla terreny a legendární velký sál, který se nejednou objevil ve známých filmech a pohádkách. Za poskytnutí prostoru kavárny a části rautu děkujeme panu Tomečkovi z kavárny Café Páv, která je v areálu zámku. Děkujeme také panu Milanu Svaškovi za darované ovoce a Pražírně kávy Zoban za skvělou zrnkovou kávu. A našim skvělým a pracovitým dobrovolníkům za přípravu a organizaci celého setkání.

Děkujeme za krásná setkání.

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
nahoru