10. Běh pro hospic

Jsme akreditované vzdělávací zařízení

pro lékaře z oboru paliativní medicína

Jsme akreditované vzdělávací zařízení

Na základě naší žádosti a splnění řady podmínek, včetně administrativních úkonů, udělilo 30. března 2022 Ministerstvo zdravotnictví ČR našemu hospici akreditaci stážového pracoviště pro lékaře ve specializačním nástavbovém oboru paliativní medicína. Udělením akreditace jsme se stali vzdělávacím zařízením pro praktickou část nástavbového oboru paliativní medicína. V praxi to tedy znamená, že lékaři, studující specializační nástavbový obor paliativní medicína, jehož součástí je praktická část v lůžkovém i v domácím hospici, mohou tuto povinnou praxi vykonávat právě v Hospici sv. Štěpána.

Po odborné stránce se jim v průběhu jejich praxe budou věnovat zejména naši lékaři. Své zkušenosti nabídnou také zdravotní sestry, pracovníci v sociálních  službách a sociální pracovníci.

Jsme rádi, že budeme moci předávat zkušenosti z dvacetileté praxe právě lékařům a že dokážeme ve spolupráci s nimi přispět ke zlepšení paliativní péče v České republice.

Fotografie je ilustrační z letošní letní stáže studenta-medika.

foto
foto
foto
nahoru