10. Běh pro hospic

Hospic sv. Štěpána stojí za Ukrajinou

Nechceme přihlížet agresi a humanitární katastrofě

Hospic sv. Štěpána stojí za Ukrajinou

I když jsme apolitická nezisková organizace zabývající se zdravotními službami, nechceme a nemůžeme přihlížet válce a otevřené agresi ze strany Ruska na území Ukrajiny. Chceme tímto prohlášením vyjádřit solidaritu s ukrajinskou zemí a všemi lidmi, které válka postihuje. Není nám lhostejné nesmyslné utrpení stovek tisíců obyvatel Ukrajiny ani žádné jiné. Je nám líto všech obětí tohoto zbytečného konfliktu.
Uvědomujeme si, že humanitární dopady války se budou projevovat ještě v dalších týdnech a měsících, a to i v našem regionu, a jsme v budoucnu připraveni pomáhat podle našich možností. Zatím sami neorganizujeme žádnou sbírku, věříme zavedeným neziskovým organizacím, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají a mají k tomu vyškolené pracovníky, že pomoc dobře zkoordinují. Tyto organizace také doporučujeme podporovat - Charita ČR, Adra, Člověk v tísni, Naděje, Potravinová banka, apod.

My v hospici se nyní se budeme soustředit na akutní pomoc konkrétním rodinám a příbuzným našich zaměstnanců, pocházejících z Ukrajiny.

nahoru