10. Běh pro hospic

ŽIVÝ BETLÉM

23.12.2021

Tak jako vždy na Dómském náměstí!

Živý Betlém už neodmyslitelně patří k litoměřickým Vánocům.

Pořádal ho již tradičně Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích 23.12. odpoledne na Dómském náměstí.

Jako každý rok nechyběla kouzelná předvánoční atmosféra, setkání s přáteli, andělé, zvířátka, ale tentokrát bez tří králů, za to tu byli tři Marie a tři Josefové ??
Děkujeme všem, kteří jste přišli spolu s námi přivítat Ježíška!
Děkujeme také všem, kteří nám pomohli s organizací a zajištěním celé akce, děkujeme Městu Litoměřice za podporu.

Za fotodokumentaci děkujeme Martě Markové a Lence Krejčové.

Děkujeme všem, kteří jakkoliv přispěli například za občerstvení a horké nápoje nebo do andělských kasiček a podpořili tak hospic finančně i  v rámci sbírky Rozsviťme hvězdu pro hospic. Výtěžek z příspěvků za občerstvení a z darů od betlémských poutníků je úžasných 36 585 kč.
Připojit svým darem se můžete stále až do 15. ledna na www.hvezda.prohospic.cz

 

Přejeme všem krásný nový rok plný vzájemné sounáležitosti, radosti a lásky. Tak jako to bylo tenkrát v Betlémě.

 

 

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

20 LET HOSPICE

2.2.2001 byl hospic slavnostně otevřen.

 

nahoru