10. Běh pro hospic

XV. Konference paliativní péče

Sešlo se přes 100 zdravotníků

XV. Konference paliativní péče se ve  čtvrtek 11. listopadu 2021 zúčastnilo přes 100 zdravotníků - lékařů, sester i ošetřovatelů,
z  různých zdravotnických a sociálních zařízení v kraji.

Přítomni byli i odborníci z dalších profesí - sociální pracovníci, psychologové či terapeuti, nebo nemocniční kaplani. Děkujeme všem účastníkům, že se neváhají pustit do tak těžkých témat, ktará se týkají závěru života.
Letošní téma znělo - Péče a podpora pečujícch. Tato tradiční konference je příležitostí nejen ke vzdělávání ale hlavně ke vzájemnému setkávaní a inspiraci v odborné i lidské rovině. Je to příležitost načerpat novou sílu a odhodlání pomáhat nemocným a umírajícím v různých zařízeních nebo i v domácím prostředí i nadále a třeba i lépe.  Jsme rádi, že můžeme tuto příležitost zprostředkovat a posouvat tak celospolečenský postoj k odcházení a umírání dál, k většímu pochopení lidské individuality a k pochopení všech bytostných potřeb umírajících i jejich rodin a zároveň hledět na potřeby zdravotníků a pečujích osob, které jsou klíčové pro kvalitu péče.
Slyšeli jsme mnoho zajímavých a potřebných témat od skutečných odborníků v této oblasti. Na závěr měli možnost přítomní shlédnout oceňovaný dokument  "Jednotka intenzivního života" režisérky Adély Komrzý.

Všem přednášejícím mnohokrát děkujeme!


Je vůbec možné připravit se na smrt?

 

 MUDr. Kateřina Terezie Cajthamlová, systematická psychoterapie a poradenství, Praha                                                        

 Duchovní péče a význam truchlení.

 

 

 P.Zdík Jordánek OPraem, Premonstrátský řád, Praha

 

 Zlatá rybka plní přání vážně nemocným dětem.
 Mgr. Anna Juráčková, Ing. Tomáš Hornek, Občanské sdružení Zlatá rybka, Praha                                                   

Onkochirurgická strategie léčby pacientů s tumory v oblasti hlavy.
MDDr. Kamil Plešek, stomatochirurgie, Ústí nad Labem

Je možné připravit se na rozhovor o smrti?
 Mgr. Martina Vondrová, psychoterapeut, Hospic.sv.Štěpána, Litoměřice


Vzdělávací akce byla pořádána ve spolupráci s Českou lékařskou komorou dle Stavovského předpisu č. 16, a je ohodnocena 6 kreditními body.


Velké poděkování patří Marku Ženklovi, který zajišťoval  nejen zvuozvučení , ale i celodenní stream a záznam celé konference.

Tuto vzdělávací akci podpořili Ústecký kraj a firma ARDEZ.

DĚKUJEME ZA PODPORU.

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

20 LET HOSPICE

2.2.2001 byl hospic slavnostně otevřen.

 

nahoru