10. Běh pro hospic

Slavíme 20. výročí

2.2.2001 byl hospic slavnostně otevřen

Slavíme 20. výročí

JIŽ 20 LET SE SNAŽÍME NAPLŇOVAT TOTO POSLÁNÍ HOSPICE:

Závěr života je těžkým ale i důležitým obdobím. Důležitým pro ty, kdo odcházejí i pro ty, kteří zůstávají. A my v hospici věříme, že může být i krásným. Vždyť tak jako zapadající slunce vykresluje v krajině ty nejkrásnější kontury, může i podvečer života vrhnout nové světlo na prožitý život.


Hospic chce být v těchto chvílích nemocnému i jeho rodině nablízku a pomáhat zvládat všechno těžké.
Garantujeme nemocnému a jeho blízkým, že:

 • nebudou na tuto situaci sami
 • nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí a jinými tělesnými obtížemi
 • za všech okolností bude zachovávána jejich lidská důstojnost a jedinečnost

 

ZAČALO TO PŘED MNOHA LETY:

 •  27. 4. 1997 - papež Jan Pavel II. při své pražské návštěvě posvětil Základní kámen budoucího hospice
 •  listopad 1997 – registrace Občanského sdružení pro vybudování hospic v Litoměřicích – zakládající členové Róza Kašparová, Ivo  Fidler,     Tomáš Smolek a Miroslav Šantin
 •  jaro 1998 – první valná hromada sdružení – 19 členů, předsedou zvolen MUDr. František Pražák, tehdejší primář chirurgického oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích
 •  podzim 1998 - podán projekt na MZ ČR na vybudování hospice 
 •  jaro 1999 - zahájení stavebních prací v budově bývalé porodnice a na přilehlém pozemku

Slavnostní otevření hospice - 2. 2. 2001

 •    13. 2. 2001 - zahájení lůžkové péče
 •     říjen 2001 - zahájení provozu poradny a půjčovny pomůcek
 •     2002 -  vybudováno Edukační centrum a vybaveny stážovny
 •     březen 2008 - registrace domácí ošetřovatelské péče paliativní
 •     duben 2013 - zahájení ambulance paliativní medicíny a léčby bolesti
 •     leden 2014 - zahájení služeb domácí hospicové péče a odlehčovacích služeb
 •     listopad 2014 - zahájení činnosti benefičníhoobchodu Bona Fide
 •     leden 2016 - v Rejstříku spolků zapsán nový název - Hospic sv. Štěpána, z.s. reagující na změny dle Nového občanského zákoníku
 •     Jsme členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb.
 •     Jsme spoluzakladateli  a členy Fóra mobilních hospiců (od. r. 2017)

Ředitelé

MUDr. 

František  

Pražák

leden 2001 - březen 2001

 

Pavel

Česal

červenec 2001 - květen 2013

Mgr.

Monika

Marková  

červen 2013 - doposud

Primáři

MUDr.

 František  

Pražák

leden 2001 - květen 2001

 

MUDr.

 Josef

Mališ

květen 2001 - prosinec 2006

 

MUDr.

 Marie

Goldmannová  

leden 2007 - 2019

 
MUDr.  Petra Klimecká 2019 - doposud  

 


Za 20 let jsme se postarali o více jak 5000 pacientů v závěru života.
Z toho  4637 pacientů využilo lůžkový hospic a 406 pacientů domácí hospic, který provozujeme od ledna r. 2014.

Hospicem prošla také řada zaměstnanců a dobrovolníků. Mnozí z těch, kteří tu dnes slouží, tu jsou skutečně od samých počátků hospice.
Hospic také od počátku podporuje mnoho dárců a příznivců, bez jejichž podpory by hospic ani nestál a ani by naše činnost nebyla dlouhodobě možná.
Velmi potřebná je i podpora duchovní a modlitební, kterou nám od začátku poskytuje mnoho kněží, věřícich a křesťanských komunit z blízka i z dáli. Modlitbou nás provází mnozí pozůstalí.

Naše poslání nám  velmi významně pomáhají naplňovat naši dárci - připojit se svým DAREM může každý nebo si vybrat z našeho seznamu přání.
Děkujeme všem, díky kterým můžeme pomáhat!

Jsme vděční za každého, kdo jakkoliv hospic za uplynulých 20. let hospic podpořil - jakákoliv drobnost, služba, podpora a povzbuzení jsou důležité pro to, aby hospic zůstal hospicem a mohl se ve své službě nemocným zaměřit na důležité a podstatné věci, které jsou ukryty hluboko v nitru člověka, a které každý potřebuje k tomu, aby mohl v jakékoliv fázi svého života, a tím spíš v té závěrečné, prožívat sílu a opravdovost svého lidství.


DĚKUJEME VŠEM A TĚŠÍME SE NA TENTO ROK OSLAV, KDY SI SPOLEČNĚ PŘIPOMENEME NAŠI HOSPICOVOU MINULOST A S NADĚJÍ BUDEME VYHLÍŽET  I DO BUDOUCNA.

20 LET HOSPICE

2.2.2001 byl hospic slavnostně otevřen.

 

nahoru