e-shop Bona Fide

Jindřich Štreit, 2021

S láskou, výstava

Jindřich Štreit, 2021

 

U příležitosti 20. výročí Hospice sv. Štěpána proběhla výstava fotografií

Jindřicha Štreita v Galerii Gotické dvojče v Litoměřicích od 10. 8. do 18. 9. 2021

jednalo se o JEDINEČNÝ CYKLUS FOTOGRAFIÍ, KTERÝ ILUSTRUJE PÉČI MOBILNÍCH HOSPICŮ.

Výstava byla dalším střípkem k oslavám 20. výročí Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích, kterou chceme přiblížit svět těch, kteří odcházejí z tohoto světa DOMA
v náručí svých blízkých i svět těch, kteří o ne pečují jako profesionální zdravotníci v rámci mobilních hospiců, kterých je po České republice již nekolik desítek.

Úvodní slovo na vernisáži pronesl Miroslav Zimmer. Fotografie byly pořízeny díky olomouckému Mobilnímu hospici Nejste sami, který nám tento cyklus fotografií také laskavě zapůjčil.

 
 
A JAKÁ BYLA VERNISÁŽ?
Připraveno s láskou ??
Zahájení proběhlo v nádvoří před Galerií Gotické dvojče. Sešlo se několik desítek návštěvníků z řad obdivovatelů fotografa Jindřicha Štreita, i z řad fotografů, přišli zaměstnanci a přátelé hospice i příznivci a členové Řehlovického kulturního centra, s nímž jsme tuto výstavu připravili. Přítomné přivítala Lenka Holíková, jednatelka Kulturního centra, potom k přítomným krátce promluvila Mgr. Monika Marková, ředitelka hospice a hlavní slovo, vztahující se k samotné tvorbě autora i k autorovi a jeho dílu obecně, pronesl k Miroslav Zimmer, litoměřický fotograf, redaktor a přítel Jindřicha Štreita. Samotný autor bohužel nemohl být přítomen. Jeho fotografie se silným a hlubokým emočním pozadím však promlouvaly sami za sebe. Zážitek podbarvilo a umocnilo flétnové kvarteto ze ZUŠ Litoměřice pod vedením p. uč. Ivanky Krmíčkové. Hudebníci zahráli část symfonické básně Vltava. O pohodu a občerstvení se postaraly dobrovolnice z kultruního centra Řehlovice. Výstavu nám zapůjčil olomoucký mobilní hospic Nejste sami, který umožnil, aby tyto fotografie mohly vznikat během služeb zdravotních týmů v rodinách nevyléčitelně nemocných.
Všem děkujeme za pomoc při instalaci, organizaci i za spoluvytvoření velmi milé atmosféry a příjemného podvečera v malebném historickém centru Litoměřic. Výstava byla otevřena od 10.8 do 18.9. a celkem ji shlédlo 350 návštěvníků.

Oslavy 20. výročí hospice finančně podpořilo Město Litoměřice a Mondelez a.s. Za spolupráci děkujeme Kulturnímu centru Řehlovice a G2 Institutu kresby a grafiky.

www.kcrehlo.cz / www.gotickedvojce.cz

 

Soubory ke stažení

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

20 LET HOSPICE

2.2.2001 byl hospic slavnostně otevřen.

 

nahoru