10. Běh pro hospic

Eutanazie do hospiců nepatří!

Společné prohlášení organizací zastupující odborníky v paliativní péči a v hospicích k návrhu poslankyně Věry Procházkové

Organizace zastupující odborníky v paliativní péči a v hospicích se během několika málo dní shodly na společném postoji k prohlášení poslankyně Věry Procházkové o eutanázii (ANO 2011) a společně se proti prohlášení vymezují: Úvaha paní poslankyně, že by hospice měly být vykonavateli eutanázie, protože v hospicích se narozdíl od nemocnic “neléčí”, je v přímém rozporu se základním smyslem paliativní péče a jejich poskytovatelů.

Přčtěte si Text celého prohlášení

 

20 LET HOSPICE

2.2.2001 byl hospic slavnostně otevřen.

 

nahoru