Klub přátel

Tomáš Smolek

 To se začal psát rok 1997...

Tomáš Smolek

20. výročí Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích

 

      Milí přátelé, příznivci a podporovatelé hospice, tak nám ten čas nějak utíká a zdá se, jakoby čím dál víc. No řekli byste, že našemu hospici je už 20 let? Vždyť vypadá čím dál tím stejně :)

      Ale rád bych při této příležitosti zavzpomínal na jeho začátky…

To se začal psát rok 1997, kdy se zrodila myšlenka vybudovat hospic v Litoměřicích. Vzhledem k mým zkušenostem s umíráním maminky „za plentou“, s péčí o onkologického pacienta a jeho odcházení v rodině a na základě velice pozitivních zkušeností z prvního hospice v Čechách - Hospice sv. Anežky v Červeném Kostelci, rozhodli jsme se vybudovat hospic také v našem městě. Shodou okolností se v té době přestěhovala litoměřická porodnice do nové nemocnice, takže byla naděje na pronájem uvolněné budovy. Pro tuto myšlenku se nadchlo postupně pár nadšenců a tak s pomocí Dr. Svatošové jsme začali podnikat první kroky. Bylo založeno občanské sdružení, vypracovány stanovy, jejich schválení na ministerstvu, založení účtu pro sponzorské dary, dotace a později příspěvky členů sdružení. Prvním větším darem, „startovacím“, byl příspěvek 40 tisíc od nadace Ecce homo. Tím jsme mohli uhradit propagační materiály a různé poplatky spojené s registrací a dalšími povoleními.

Vzhledem k plánované návštěvě sv. otce (papeže Jana Pavla ll.) naší země, se nám podařilo během několika dní nechat vyrobit „základní kámen“ a při této mimořádné příležitosti ho dopravit do Prahy na Letnou, kde byl osobně papežem Janem Pavlem ll. dne 27. 4. 1997 požehnán.

Na podzim téhož roku 27. 11. byla ustavena první Rada sdružení, kde jsem byl zvolen ředitelem sdružení. Postupně přibývali noví členové, a tak se Sdružení rozrůstalo. Na valné hromadě 20. 2. 1998 byly schváleny změny stanov a nový název „Sdružení pro založení a podporu hospice Litoměřice“. Na třetím jednání Rady 20. 4. 1998, bylo schváleno přijetí nových členů, mezi něž patřil také MUDr. František Pražák, který byl nově jmenovanou Radou zvolen ředitelem Sdružení. Následně byla oslovena projekční kancelář Ing. Falty, která se ujala zpracování projektu. Na podzim nám městská nemocnice, potažmo Město Litoměřice, předalo objekt bývalé porodnice…

Na jaře 1999 byl schválen prováděcí projekt a vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Byla vybrána stavební firma Bust Budyně – generální dodavatel stavby.

Jelikož území, na kterém stojí hospic, patří mezi nejraněji osídlenou lokalitu města, byl nám předepsán archeologický průzkum. Ten však ze zákona hradí investor stavby – a problém byl na světě. Tehdy se však zachoval gentlemansky Okresní úřad v čele s panem Pohlem a přispěl z velké části na tyto náklady. Průzkum se však protáhl o tři měsíce, což opozdilo i zahájení stavby oproti původnímu termínu, takže stavba byla zahájena až v říjnu 1999. Vzhledem k mírné zimě stavba pokračovala prakticky bez přerušení, takže jsme 2. února 2001 mohli slavnostně otevřít tehdy pátý hospic v české republice, první hospic pro celou severozápadní část republiky. Postupně jsme hospic rozšířili o Poradnu a půjčovnu pomůcek a službu prádelny pro veřejnost. Prvního pacienta jsme přijali 13. února 2001.

Do dalších let přeji hospici dostatek ochotných, laskavých a empatických zaměstnanců, stejně jako dostatek dobrovolníků, podporovatelů a přátel hospice.   

Tomáš Smolek, spoluzakladatel hospice, dlouholetý vedoucí provozu.

nahoru