Klub přátel

MUDr. Josef Mališ

bývalý primář hospice

MUDr. Josef Mališ

Vážení a milí přátelé Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích!

Na jaře roku 2001 mne oslovil můj kamarád a spolužák Josef Gut – tehdy člen Rady spolku pro vybudování hospice v Litoměřicích - s tím, že v Litoměřicích vzniká nové zařízení paliativní péče a že potřebují onkologa s „papírem“, který by zaštítil odbornou onkologickou činnost – prostě „jen na chvíli, brzy najdeme někoho na plný úvazek, jen aby se to mohlo rozjet!“ Mám sice atestaci z klinické onkologie, ale skoro celý svůj profesní život se věnuji onkologii dětské, která se velmi liší od průběhu a léčby nádorů dospělých. Ale protože to byl Josef Gut, tak jsem uvažoval. A záhy jsem potkal dvě Marie (MUDr. Svatošová a MUDr. Goldmannová) a posléze jsem kývl. Vždy ve čtvrtek, po práci v Motole jsem vyrazil do Litoměřic, společně jsme si sedli a probrali, co se za týden přihodilo a pak jsme vyrazili k pacientům – „velká vizita“ – především moje velké poznání, co vše umí progredující nádorová onemocnění dospělým nemocným způsobit. Stavy, kdy „vítězná medicína“ (jak říkala Marie Goldmannová) neumí pomoci, ale nemocní žili ve společnosti, kde pro tyto stavy neexistovala potřebná zařízení.

A tady bylo (a stále) je pracoviště, které je moderně vybaveno, kolem nemocných se pohybují empatičtí ošetřující, nejen zdravotníci, ale také duchovní a často i dobrovolníci. Nemocní si nepřipadali odstrčení nebo nechtěně trpěni, uvědomovali si, že jsou středem zájmu a mohli své už jednoznačně určené zbývající dny svých životů žít v přítomnosti svých blízkých, příbuzných a vnímali, že jim toto prostředí chce pomoci. Nemůže je sice vyléčit, ale umí jim účinně pomoci od jejich obtíží.

Pochopil jsem, že tomuto pracovišti je potřeba pomoci nejen vlastní aktivitou v hospici. Proto jsme hned další rok uspořádali Den Hospice a zaplnili jsme celý Kulturní dům v Litoměřicích - přednášky vyplnily celý den. Ukázali jsme odborné i laické veřejnosti, že tato péče je potřebná, nutná a že může být profesní náplní mnoha odborností.

V současné době už u nás funguje několik kamenných i mobilních hospiců. Paliativní medicína je samostatným oborem postgraduálního vzdělávání a jednoznačně našla své místo a hlavně respekt mezi ostatními obory.

Do Hospice sv. Štěpána jsem jezdil šest let a jsem rád, že jsem se činnosti tohoto zařízení mohl účastnit. Byla to zkušenost kromobyčejná (jak by řekl Karel Schwarzenberg) a určitě přínosná z odborného i lidského hlediska.

Přeji všem, kteří v Hospici sv. Štěpána pracují, hodně zdraví, síly a odhodlání!

 

MUDr. Josef Mališ

vedoucí lékař oddělení HOS 2

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

 

 

 

 

nahoru