Hvězda pro hospic

Ing. Petr Severa

Hospic- místo pro důstojný odchod ze života

Ing. Petr Severa

Hospic považuji za místo, které nejen prostředím, ale především osobním přístupem vytváří prostor pro důstojný odchod ze života. Místo, kde člověk odcházející ze života vždy najde společníka, odborníka, osobu blízkou, kteří společně nedovolí, aby byl člověk sám, trpěl a strádal, místo kde najde psychickou podporu i duchovní útěchu. 

Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích se toto daří již 20 let a úspěšně. Vysoce kvalifikovaní a ale hlavně empatičtí pracovníci pod vedení paní ředitelky nabízí profesionální a laskavou péči umírajícím v závěru jejich života a s respektem k individuálním potřebám nemocného a jeho rodiny. Za své dvacetileté existence dokázal hospic vytvořit takové podmínky a zázemí pro své pacienty a jejich rodiny, ve kterých se umírání stalo časem klidu, míru a smíření s odchodem.

Smrt je přirozená součást našeho života, naše poslední cesta existencí, které se většina z nás bojí. Proto pomoc lidem, kteří se na své poslední cestě životem právě ocitli a nepřejí si touto cestou kráčet sami, ve strachu a bolestech, je tak důležitá. Hospic je právě tím místem, kde je umírajícímu s láskou, úctou a respektem k jeho osobnosti, poskytována péče, opora a porozumění v jeho posledních dnech života a především je mu dopřán pocit, že na poslední cestě životem není sám.

Ústecký kraj si uvědomuje význam hospicové péče a její nenahraditelnost v naší společnosti, a proto pravidelně a dlouhodobě podporuje službu hospicové paliativní péče z dotačního programu kraje. Díky této podpoře se kraj snaží alespoň částečně usnadnit všem hospicům jejich fungování a posílit rozvoj této služby pro obyvatele regionu.

Dvacet let plní Hospic sv. Štěpána v regionu důležitou úlohu v péči o nevyléčitelně nemocné a jejich blízké, a za to si zaslouží naši hlubokou úctu a respekt. Děkujeme za dvacet let poctivé, ale tvrdé práce, Vaší obětavosti a pomoci bližnímu. Hluboce se před Vaší prací skláníme a ještě jednou DĚKUJEME.

 

Petr Severa, Ústecký kraj

vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu Ústeckého kraje

nahoru