Hvězda pro hospic

Živý Betlém 2020 v Litoměřicích

Živý Betlém 2020 v Litoměřicích
Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích opět uspořádal ŽIVÝ BETLÉM

Akce proběhla v omezeném režimu., bez průvodu se zvířátky. Přesto přišlo postupně několik desítek návštěvníků, kteří se mohli  zblízka podívat a pozdravit  sv. rodinu - Marii, Josefa i děťátko. V několika ohrádkách se pak mohli potěšit i pomazlit se zvířátky -  s oslíkem, poníkem, lamou.,kůzlaty i ovečkami.
Litoměřičtí skauti rozdávali betlémské světlo.  Scénu dokreslovaly reprodukované koledy a mluvené slovo Radovana Lukavského z historického záznamu
Ke koupi byly vánoční skleněné ozdoby, benefiční  kalendáře a balené pečivo.

Návštěvníci podpořili Hospic sv. Štěpánanejen svými nákupy, ale i dary do andělských kasiček.

Akci podpořilo Město Litoměřice. Zvířátka zajistil spolek Zvířátka dětem - Adélčin dvoreček. Ozvučení zajistil Marek Ženkl.
 

DĚKUJEME všem, kteří jakkoliv přispěli!


 

 

 

foto
foto
foto
foto
nahoru