Hvězda pro hospic

Rozsviťme hvězdu pro hospic 2020

Nejlepší Vánoční sbírka začala

Rozsviťme hvězdu pro hospic 2020

Rozsviťme to dobré v nás!
Pomáhejte s námi nevyléčitelně nemocným.
Díky vašim darům a vaší podpoře bude moci hospic i nadále poskytovat své služby v takovém rozsahu a kvalitě, která je potřebná pro všechny, kteří jsou na konci své životní cesty. Naším cílem je, aby naši nemocní mohli prožít závěr života důstojně, bez bolesti a v náruči svých nejbližších.

PODPOŘTE JAKÝMKOLIV DAREM NÁŠ HOSPIC NA

WWW.HVEZDA.PROHOSPIC.CZ.

Zasílat dary můžete také na účet č. ú. 0000532525/0300, variabilní symbol 20.

Darujte světlo těm, kterým ubývá! Děkujeme!


Tento projekt je součástí veřejné sbírky, a jeho cílem je shromáždění finančních prostředků na provozní a investiční náklady spojené s provozem Hospice sv. Štěpána např. na nákup pomůcek, vybavení, materiálu, energií, služeb a na pokrytí nákladů mezd zdravotního, ošetřujícího a podpůrného personálu hospice a vzdělávání personálu hospice. Tato veřejná sbírka je registrována u K.Ú. v Ústí nad Labem. č.j. KUUK 115310/2020/9 

nahoru