10. Běh pro hospic

Výroční mše svatá, 2019

oslavili jsme 18. narozeniny

Výroční mše svatá, 2019

Výroční mši svatou sloužil 9. 2. 2019 v Kapli hospice Otec biskup Jan Baxant spolu s gen. vikářem P. Martinem Davídkem s P. Jozefem Szeligou. Několik desítek účastníků si přišlo připomenout nejen hospicové začátky ale i poslání hospice a přínos pro konkrétní rodiny i pro celou společnost. Připoměli si, jak obtížné je pro člověka přijímat křehkost a konečnost svou i druhých a v čem se skrývá hloubka péče o nemocné, že láska a soucit s druhým dokáží tyto těžkosti překonávat. Více v kázání Otce biskupa.

Této slavnosti se účastnili zaměstnanci hospice, ale i bývalí klienti a pozůstalí, mnozí farníci i pacienti hospice. Po skončení mše sv. se konalo tzv. agapé, což je označení pro společné stolování v duchu lásky, jež v počátcích křesťanství provázely bohoslužbu jako výraz vzájemnosti a starosti o chudé. Děkujeme všem, kteří přišli a vytvořili tak atmosféru vzájemnosti, pospolitosti a vděčnosti.

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
nahoru