10. Běh pro hospic

Setkání Klubu přátel 2019

Spolu pro hospic

Za každým darem se skrývá skutečný člověk se svým skutečným a jedinečným příběhem.

Přátelé jsou ti, na které se můžeme spolehnout - a my v hospici jsme rádi, že se můžeme spolehnout na naše dlouhodobé dárce, z nichž někteří se sdružují v Klubu přátel. Jejich pravidelná podpora je pro nás jistotou v nejisté době.
Považujeme je za přátele, ikdyž se s mnohými osobně neznáme. Minulý pátek proto proběhlo setkání Klubu přátel, abychom se alespoň s některými z nich potkali a poznali osobně. Děkujeme všem za milé setkání, mnohé inspirace a slova díků, která byla adresována především našim sestřičkám a lékařům, neboť mnozí z našich dárců jsou právě ti, kteří tak chtějí vyjádřit vděčnost za péči o jejich blízkého člena rodiny.


V Klubu přátel je nyní 84 členů a za tři roky fungování již podpořili hospic úžasnou částkou 560 000 Kč. Průměrný měsíční příspěvek člena klubu je 350 Kč.
Andělská hvězda ve sbírce Rozsviťme hvězdu pro hospic dovedla do klubu  8 nových členů. Dalších 20 dárců pravidelně podporuje domácí hospic prostřednictvím projektu Daruj den doma. A mnozí další pravidelně zasílají finanční příspěvky hospici již řadu let, aniž by byli zapojení v klubu nebo v nějakém projektu.

Všech dárců si nesmírně vážíme, ať už darují jednorázově nebo pravidelně. Jen v roce 2017 dary fyzických osob činily zhruba 10 % našich celkových nákladů. Jsme za to velmi vděčni.

Děkujeme, že jste s námi na jedné lodi.


Souzníte s myšlenkou a s posláním hospice? Chcete náši činnost podpořit?
Pojďte také do Klubu přátel - Zde se dozvíte více.

foto
foto
foto
foto
foto
foto
nahoru