10. Běh pro hospic

Proběhlo ekumenické setkání, 2019

Zástupci církví se sešli v podvečer 24.dubna v kapli Hospice sv. Štěpána ke společným modlitbám za klienty i zaměstnance všech charitativních, sociálních i zdravotnických služeb v Litoměřickém regionu i za další potřeby. Na kříži, který připomíná Kristovo utrpení, symbolicky rozsvítili svíce a společně si tak připomněli radostné Velikonoční poselství o vzkříšení.

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
nahoru