10. Běh pro hospic

Pro hospic 2019 - běželo 700 závodníků!

Společně pro hospic 566 553 Kč.

Pro hospic 2019 - běželo 700 závodníků!

Děkujeme všem!
Bylo zde 700 běžců, 80 dobrovolníků a mnoho dalších! Běželo dvacet jedna  firemních, sportovních či školních týmů. Běh podpořilo 32 partnerů ať už ve formě přímé finanční podpory, nebo věcných darů pro odměny vítězům či zajištění občesrtvení, další pomáhali se zajištěním organizace nebo poskytli své služby zdarma.

Výtěžek letošního běhu je opět famózní! 566 553 Kč! Skvělá práce!

Z toho 364 853 přineslo na dvacet ambasadorů prostřednictvím svých dárcovských výzev.

To  vše je krásný výsledek a důkaz toho, že lidé rádi pomáhají a chtějí dělat věci, které mají smysl - hospic a téma závěru života rezonuje naší společností a lidé chtějí být účastni na zlepšování podmínek v kterých se nacházejí ti, jejichž životní pouť končí. A my za to všem děkujeme!

Výtěžek použijeme na dofinancování rekonstrukce atria a bezbariérového nájezdu do zahrady hospice.

Díky běžcům, ambasadorům, dárcům i všem partnerům snad brzy dostaneme naše pacienty - a to i ty na lůžku - do zahrady.
 

Byl to s vámi se všemi krásný den!
DĚKUJEME!


Výsledky běhu ZDE

Další foto ZDE

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
nahoru