10. Běh pro hospic

MONETA Money Bank, Běh 2019

Jak se páchá dobro - děkujeme za spolupráci

MONETA Money Bank, Běh 2019

Hospic sv. Štěpána získal finanční dar z grantového Programu podpory potřebných společnosti MONETA Money Bank.

Tento grantový program je založený na zapojení zaměstnanců, kteří sami předkládají žádosti na podporu organizací, se kterými spolupracují. Naším „srdcařem“ ve společnosti se stala manažerka obchodního týmu Teplicko paní Hana Čampulková, která se s energií, zájmem a pochopením pro činnost a aktivity našeho hospice, velmi rychle zapojila a stala předkladatelkou naší žádosti do grantového řízení. Finanční podpora z tohoto programu umožní hospici fungování volnočasových aktivit, které celoročně připravují naši dobrovolníci pro pacienty, podpoří koordinaci práce dobrovolníků a pomůže s technickým vybavením pro promítání filmů a prezentací v hospici.

Díky iniciativě paní Čampulkové vytvořila MONETA Money Bank také druhý nejpočetnější tým na červnovém Běhu pro Hospic a jejich společné heslo „Pácháme dobro“, které měli běžci na svých tričkách, se nedalo na Běhu přehlédnout. Společnost MONETA Money Bank se pak v rámci podpory této zaměstnanecké aktivity rozhodla darované startovné zdvojnásobit.

Celkově tak hospic podpořila částkou 90 400 korun.

Je to pro hospic opravdové povzbuzení a podpora mít partnery, kteří jsou zároveň přáteli a mají skutečný zájem o vše, co je s péčí v hospici spojené. Velký dík patří paní Čampulkové i celé společnosti jak za finanční podporu, tak způsob, jakým tuto pomoc poskytuje a jak podporuje své zaměstnance v těchto dobročinných aktivitách.

Za tým Hospice sv. Štěpána Renata Vášová

 

 

foto
foto
foto
nahoru