10. Běh pro hospic

Medicína a smrt, přednáška 2019

17.09.2019

Diagnóza: Nevyléčitelné onemocnění, přednáší MUDr. Petra Klimecká a MUDr. Jana Dušánková

Jak tato diagnóza mění život lidí? A jaká je úloha paliativní péče na této cestě?
Nejen o tom budou hovořit dvě zkušené lékařky, držitelky stipendia od Nadační fond Avast
.


Medicína a smrt

Devět večerů o hranicích medicíny. O tom, co může dnešní zdravotnictví a sociální péče nabídnout lidem se závažnou, život ohrožující nemocí. 21 držitelů dvouletého stipendia Avast Foundation Palliative Care Scholarship, které Nadační fond Avast poskytuje leaderům v oblasti paliativní péče, představuje svůj pohled na doprovázení umírajících a jejich rodin.

Téma: Diagnóza - nevyléčitelné onemocnění
Kdy: Úterý 17. 9. 2019 od 17:00 do 20:00 hodin
Kde: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, purpurový přednáškový sál, Pasteurova 1, Ústí nad Labem

Akce je určena pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti. Vstup je zdarma. Po přednášce bude následovat prostor pro dotazy a neformální setkání všech účastníků.


Vystoupí:

MUDr. Jana Dušánková
pracuje jako atestovaný onkolog a paliativní lékař v Komplexním onkologickém centru při Krajské zdravotní a.s. v Ústí nad Labem. Díky podpoře programu Spolu až do konce Nadačního fondu Avast zde vybudovala mobilní hospicový tým, který dnes poskytuje péči pacientům ve spádové oblasti tří z pěti nemocnic sdružených pod Krajskou zdravotní a.s. V rámci svého projektu nejen rozvíjí paliativní péči u pacientů v domácím prostředí, ale zejména pracuje na vytváření podmínek pro poskytování komplexní paliativní péče pacientům hospitalizovaným.

MUDr. Petra Klimecká
pracuje od roku 2012 jako vedoucí lékařka v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích. Předtím 15 let pracovala jako neurolog na neurologickém oddělení v nemocnici v Mostě, následně 12 let jako paliativní lékař v Hospici v Mostě, kde působila od jeho vzniku. V rámci svého projektu vyučuje paliativní péči na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a chce rozvíjet spolupráci mezi zdravotnickými školami a Hospicem sv. Štěpána.

Moderuje
Mgr. Marek Uhlíř
Člen výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a uznávaný expert na oblast paliativní péče.

Odborným garantem programu je Centrum paliativní péče.

 

Soubory ke stažení

nahoru