10. Běh pro hospic

Koncert Jaroslava Uhlíře, NF Kalich 2019

26.06.2019

přinesl hospici 51 180 Kč

Koncert Jaroslava Uhlíře, NF Kalich 2019

Děkujeme všem, kdo i přes nebývalé horko přišli na koncert Jaroslava Uhlíře a podpořili tak náš hospic úžasnou částkou 51 180 Kč. Děkujeme NF Kalich za uspořádání krásného letního koncertu pod širým nebem s písničkami, které máme všichni rádi a mnozí doslova vryté pod kůži.  Koncert provázela uvolněná a radostná atmosféra, mnozí si známé nápěvy pobrukovali s panem Uhlířem. NF Kalich zajistil také obřerstvení a pití, které v tomto horkém počasí přišlo velmi vhod. Akce se konala v rámci oslav 800 let města Litoměřice - byla zde tedy také možnost si zakoupit prezentační a upomínkové předměty k tomuto výročí města. Proto byl na koncertě také přítomen starosta města Ladislav Chlupáč a další zástupci Města Litoměřice. Děkujeme i za milá slova pana biskupa Jan Baxanta. Děkujeme všem učinkujícím, organizátorům i dobrovolníkům a také Katedrální kapitule sv. Štěpána za propůjčení krásného prostoru na Dómském náměstí.

 

Výtěžek koncertu využijeme na tzv. Dignity terapii - neboli terapii důstojnosti. Na proškolení týmu a na pořízení záznamových zařízení.

 

Jádrem terapie důstojnosti je umožnit pacientovi sepsat a vytvořit svůj životní příběh - vytvořit něco, co přetrvá i po jeho smrti. Tímto něčím je právě jeho životní příběh.  Metoda pracuje s formálním zápisem příběhu a následnou editací pacientem. Výsledkem je obraz života, takový, jaký chce umírající "namalovat". Prostřednictvím vlastních příběhů mohou pacienti v závěru života požádat své blízké o odpuštění, jindy má být příběh výstrahou, příkladem toho, co nedělat, nabízí svým blízkým odstrašující příklad a dává jim tak možnost, zvolit si v životě lepší cestu. Jindy představuje sdělení výhradně o sobě "chci, abyste mě a můj život viděli tak, jak ho zde líčím a přijali vysvětlení mých pohnutek tak, jak je zde vysvětluji." V každém případě cílem terapie zůstává dojít k přijetí vlastního životního příběhu - i s jeho koncem.Terapie důstojnosti často poslouží i pozůstalým a je pro ně oporou v zármutku, v procesu vyrovnávání se se smrtí svého blízkého.

zdroj: Juliána Bindásová, 15. srpna 2014

 
 

 

 

Soubory ke stažení

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
nahoru