e-shop Bona Fide

16. světový kongres Evropské asociace paliativní péče, 2019

16. světový kongres Evropské asociace paliativní péče, 2019

proběhne 23. - 25.5. v Berlíně.

Díky podpoře silných partnerů se i naši zdravotníci a lékaři mohou zúčastnit této prestižní konference o paliativní péči, která se koná již po šestnácté, tentokrát v Berlíně. 


„Global Palliative Care - Shaping the future“ - Budoucnost globální paliativní péče

"..Světový kongres EAPC poskytuje jedinečnou příležitost k setkávání se s kolegy, klinickými pracovníky, pečovateli, výzkumníky, dobrovolníky a pedagogy v paliativní péči z celého světa, aby si během společně stráveného času vyměňovali znalosti, vytvářeli nové vazby a spolupráce a rozvíjeli společné projekty. Očekáváme, že se kongresu zúčastní více než 3000 účastníků.

......

Vzhledem k otázkám, které se týkají spravedlivého přístupu k paliativní péči v Evropě a ve světě, se kongresu bude zabývat tím, jak paliativní péče zapadá do současné celosvětové agendy v oblasti zdraví. Pět let po přijetí rezoluce Světového zdravotnického shromáždění z roku 2014 o paliativní péči je kongres EAPC Berlin ideálním časem k zamyšlení nad naším pokrokem ve vývoji paliativní péče na celém světě a k identifikaci oblastí, kde je třeba udělat více..."


Všem účastníkům přejeme užitečně prožité dny plné inspirace a zajímavých setkání s odborníky z celého světa.


Děkujeme těmto partnerům, kteří naši účast na konferenci podpořili:

 


 

nahoru