e-shop Bona Fide

Rozsvítili jste desítky hvězd!

Děkujeme!

Dobročinná sbírka Rozsviťme hvězdu pro hospic 2018 přinesla 408 736 Kč.

Děkujeme všem dárcům a dobrodincům, kteří během Vánoční sbírky přispěli na podporu Hospice sv. Štěpána. Každý, byť nepatrný příspěvek je důležitý. Díky štědrosti dárců můžeme nevyléčitelně nemocným poskytovat hospicovou péči v celé její šíři i pestrosti. Staráme se o nemocné v závěru života a chceme, aby jejich dny byly naplněné a důstojně prožité, aby netrpěli bolestí a nezůstávali sami. Vy nám s tím pomáháte!

Sbírka trvala dva měsíce od 15. 11. 2018 do 15. 1.2019.  Nejčastěji přispívali lidé částkou 500 Kč, ale výjimkou nebyly i mnohem vyšší dary. Do sbírky se zapojilo na 250 dárců, díky kterým se nám podařilo ve vánoční sbírce shromáždit přes 408 000 Kč. Tato částka pokryje například kompletní službu domácího hospice pro 1 pacienta až na 7 měsíců. Peníze využijeme například na léky proti bolesti, prostředky na hojení ran nebo na zajištění lékařské pohotovosti v domácím hospici.

Služba hospice je stále závislá na dobrosrdečnosti a pochopení našich dárců. Možná se zdá být vaše pomoc nepatrná, ale jen v loňském roce jsme od jednotlivců získali částku 2 940 000 Kč, která pokryje téměř 10 % našich celkových nákladů. A to rozhodně není málo!
Vážíme si proto každého dárce a každého, byť nepatrného daru. Mnozí z dárců se rozhodli rozsvítit andělskou hvězdu, což znamená, že se rozhodli pro trvalou podporu hospice formou pravidelných příspěvků. Takové podpory si velmi vážíme a děkujeme.

Sbírku také podpořilo několik firem, komunit, sdružení či obcí - např. občané z Býčkovic nebo z Nučnic, Strollering s Luckou Baudlerovou, klienti Fyzioterapie Šárky Zemanové, Květinářství Martiny Gillarové nebo žáci ZŠ Na Valech. Hvězdy v srdcích i očích pacientů rozsvítily návštěvy dětí a sportovců, nebo přátel, kteří donesli věcné dary. Například školka Montessori andílci, nebo hokejisté z HC Stadion, zástupci Bratrské jednoty Baptistů a další.

Je-li vám myšlenka hospice také blízká a chcete-li Hospic sv. Štěpána podporovat dlouhodobě, staňte se členy Klubu přátel a zasílejte minimálně 200 Kč měsíčně. Děkujeme!
Více na ZDE.

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
nahoru