e-shop Bona Fide

Kurz ELNEC, 2018

Centrum paliativní péče u nás uspořádalo kurz ELNEC.

Centrum paliativní péče uspořádalo v litoměřickém hospici ve dnech 21. – 24. 8. 2018 kurz ELNEC

ELNEC (End Of Life Nursing Education Consortium) je intenzivní vzdělávací kurz s mezinárodní licencí pro všeobecné sestry pracující s pacienty v konečné fázi života. ELNEC vzniknul v roce 2000 v USA a brzy se stal nejvyhledávanejším kurzem na toto téma. Díky efektivnímu způsobu výuky se rozšířil do 89 zemí světa. Obsah kurzu odpovídá mezinárodní licenci programu ELNEC a je garantovaný Českou asociací sester.

Kurz svým obsahem respektuje multidisciplinární přístup nutný při realizaci péče o pacienty na konci života. Obsahem kurzu je nejen léčba bolesti a ostatních závažných symptomů spojených s těžkou nemocí, ale také etický, duchovní aspekt péče a nacvičování efektivní komunikace s pacienty, s rodinou i v rámci týmu. Kurz reflektuje fakt, že paliativní péče se dotýká stejnou měrou pacienta i jejich blízkých. Je koncipován v duchu „sestry sestrám“ a přednášející lektoři mají bohaté praktické zkušenosti s poskytováním paliativní a hospicové péče.

 

Jsme rádi, že kurz tentokrát proběhl právě v našem hospici. Účastnilo se ho 25 zdravotních sester z různých zdravotnických zařízení v celé ČR.

 

 

 

 

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
nahoru