10. Běh pro hospic

Systémové hodnocení hospicové péče, 2021 - 2022

Centrum paliativní péče

Systémové hodnocení hospicové péče, 2021 - 2022

V březnu 2023 jsme dostali závěrečnou zprávu z tříletého projektu Systematické hodnocení hospicové péče.

Centrum paliativní péče od roku 2019 pracuje na vytváření a testování metodiky umožňující systematicky a standardizovaně hodnotit hospicovou péči. A sledovat tak její rozvoj v České republice. Náš hospic byl jedním ze 4, které stály již u jeho pilotní fáze. Další čtyři hospice se připojily v průběhu roku 2021

Ze závěrů výzkumů vyplývá, že hospicová péče obecně naplňuje nejvyšší standardy péče o lidi v závěru života a pro náš hospic velmi pozitivně vychází i srovnání mezi českými hospici. Máme výborně hodnocenou léčbu symptomů, ale třeba také míru naslouchání a úroveň komunikace. Máme z těchto dat velkou radost

Na stránkách Centra paliativní péče pak nejdete shnrující článek, kde je také ke stažení komplexní zprávu ke všem sledovaným hospicům a jejich péči - Trendy v české hospicové péči.

Celý projekt podpořila Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota.

nahoru