10. Běh pro hospic

Směrnice o ochraně oznamovatelů

Směrnice o ochraně oznamovatelů

Tato směrnice je vnitřní aplikací zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon
o ochraně oznamovatelů“) a upravuje

a) příslušnost, postavení, oprávnění a povinnosti osoby určené Hospicem sv. Štěpána, z.s.
k přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně
oznamovatelů (dále jen „příslušná osoba“),
b) práva a povinnosti osoby, proti které oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona
o ochraně oznamovatelů (dále jen „oznámení“) směřuje (dále jen „dotčená osoba“) a
c) povinnosti představeného, státního zaměstnance, jiného zaměstnance, osoby ve služebním
poměru podle jiného právního předpisu a osoby vykonávající odbornou praxi nebo stáž
zařazených v Hospici sv. Štěpána, z.s. při přijímání a vyřizování oznámení (dále jen „osoba
zúčastněná na prošetřování“).

Více ZDE

Soubory ke stažení

nahoru