e-shop Bona Fide

Vděčnost - aneb když andělé pomáhají...

Psychoterapeutická podpora v hospici

Vděčnost -  aneb když andělé pomáhají...

Přinášíme vám jedno ze svědectví, jak může pomáhat služba psychoterapeutky.

Nyní před Vánoci nám do hospice chodí hodně přání. Některá jsou však výjimečná. Hluboká a emotivní, dotýkají se srdcí nás všech. Rádi se s Vámi podělíme o jedno takové poděkování a přání. Vánoce jsou totiž nejenom časem radosti, ale i lidské sounáležitosti a vzpomínání na ty, co nás opustili.

„Je tomu už skoro půl roku, co nás ve vašem hospici navždy opustila má milovaná manželka a úžasná maminka tří kluků…

Do června tohoto roku jsem netušil, jak důležitá jsou hospicová zařízení pro ty, kteří potřebují pomoc v těžkých chvílích odchodu svých milovaných a blízkých. Od samého začátku jednání s hospicem jsem nabyl přesvědčení, že o manželku bude dobře postaráno.

Hned první den jsem se rozhodl ji navštívit. Dnes vím, že to bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí v životě. Nejen, že to byl poslední den, který jsem s ní mohl strávit, ale také poznat práci mnoha úžasných lidí. Mnoho lidí mi dříve pomáhalo, byli to většinou, příbuzní a známí.

A nyní snad poprvé mi byla poskytnuta pomoc od cizích lidí v tak hojné míře. Proto moc děkuji veškerému personálu hospice. Všichni jsou opravdu lidé na svých místech. Všem lidem, kteří mi položili otázku, jaký je hospic v Litoměřicích s velkým důrazem odpovídám, že lepší místo by pro své nemocné blízké nemohli vybrat. A víte proč? Protože to nejsou zaměstnanci, ale „ANDĚLÉ!. Kupříkladu, když se mé ženě přitížilo, ihned u ní bylo několik sester i paní doktorka. Některé prosby ještě nebyly dopovězeny do konce a už někdo tuto věc řešil.

Obrovskou pochvalu chci také věnovat paní psychoterapeutce M. Vondrové. To, jak šetrně dokázala mě i mé syny připravit na to, že naše R. už není naživu, byl prostě výkon obrovského profesionála. Bylo by ještě více takových věcí…

Nastává předvánoční čas a přijde Nový rok a já bych chtěl tímto dopisem popřát všem „ANDĚLŮM“ hodně štěstí, zdraví a krásné vánoční svátky. Ať vás nikdy neopustí ta obrovská síla a lidskost a chuť pomáhat ostatním.

S velkou úctou  J. „

Jsme rádi, že můžeme sloužit, pečovat, dávat nemocným i jejich blízkým to, co opravdu potřebují, pozůstalé provázet bolestí a ztrátou, přinášet jim naději. Je to v rukou nás všech – zdravotníků, ale i psychoterapeutky, soc. pracovníků i duchovních.

Děkujeme všem, kdo nám v této náročné službě pomáhají.

Přidat k pomoci se můžete zde: Klub přátel

 

 

nahoru