e-shop Bona Fide

Ambulance paliativní medicíny

 

 

Podůrná a paliativní ambulance

Komu je služba určena:

 • Nemocným s nevyléčitelným pokročilým nádorovým i nenádorovým onemocněním, které limituje délku jejich života a zároveň přináší různé obtíže a strádání;
 • Rodinám a blízkým těchto pacientů;
 • Poskytuje komplexní podpůrnou péči jak v průběhu, tak i po ukončení aktivní léčby;

Můžete nás kontaktovat

v pondělí 8-14 h
a ve čtvrtek 8-14 h


Tato služba nenahrazuje návštěvní službu praktického lékaře ani pohotovost.

Co nabízíme ?

 • Léčbu příznaků (např. bolest, dušnost, kašel, průjem, zácpa, pocit na zvracení) prostředky moderní medicíny;
 • Zamyšlení společně s pacientem jeho blízkými nad přáními a cíli a vytváření plánu péče;
 • Rozhovor lékaře nejen s pacientem, ale i s jeho blízkými. V rámci návštěvy je možné doporučit i vhodné ošetřovatelské postupy;
 • Odborné sociální poradenství;
 • Odborné psychoterapeutické a duchovní služby;
 • Zprostředkování kontaktu na další pomoc a služby;
 • Dostatek času pro sdělení vašich pocitů z dosavadního průběhu nemoci a léčby;
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek (dle platného ceníku)

Náš tým:

 • Paliativní a podpůrnou péči poskytuje multidisciplinární tým ve složení: lékař se specializací v paliativní medicíně, paliativní sestra, sociální pracovnice, psychoterapeut
 • Ke vstupnímu komplexnímu vyšetření je nutná aktuální lékařská zpráva. Vhodné je také lékařské doporučení.
 • Pokud pacient není schopen vyšetření v paliativní ambulanci může jej lékař vyšetřit formou návštěvní služby v jeho domácím prostředí.
 • Při zhoršení stavu pacienta můžeme dle jeho potřeby navázat  domácí či lůžkovou hospicovou péčí.
 • Z ambulantní návštěvy je vždy  vyhotovena lékařská zpráva.

Kontaktní osoba: 
Dana Kuprová
tel.: 604 281 330416 733 185-7
fax: 416 736 704
E-mail: ambulance@hospiclitomerice.cz

 

 
 

 

 
foto
foto
foto
foto
nahoru