e-shop Bona Fide

10 let DOMÁCÍHO HOSPICE

570 pacientů, 15 791 dní, 182 369 km

10 let DOMÁCÍHO HOSPICE
BÝT DOMA AŽ DO KONCE
Před 10 lety to začalo.
 
Výtěžek z adventního koncertu v ČT z r. 2013 se stal základem pro rozvoj Domácího hospice a naše péče o nevyléčitelně nemocné se v r. 2014 rozšířila do 30 km okruhu kolem Litoměřic.
 
V lednu 2014 byl ustanoven tým domácí péče, od litoměřického biskupství jsme darem dostali první vůz, a tak jsme mohli začít jezdit za nemocnými domů.
Prvního pacienta jsem přijali 21.ledna 2014.
Začala se psát další významná kapitola hospice.

Bylo to v době, kdy tato péče nebyla vůbec hrazena ze zdravotního pojištění. 

V r. 2017 jsme se připojili do společného pilotního projektu VZP, Ministerstva zdravotnictví a České společnosti paliativní medicíny, jehož cílem bylo otestovat efektivitu a bezpečnost domácí paliativní péče.
Pilotní program trval 3 roky a ukázal, že se domácí péče rozhodně vyplatí, jak státu, tak nemocným, a že je bezpečné ji za daných podmínek poskytovat. To nám, i dalším domácím hospicům, otevřelo cestu k úhradám od pojišťoven.
První smlouvu od pojišťovny jsme tedy získali až v roce 2018.
Do té doby bylo financování této služby závislé z velké části na dárcích.

V té době jsme také na podporu domácího hospice založili jeden z prvních projektů na Darujme.cz a to projekt Daruj den doma, který dodnes funguje a můžete ho podpořit zde.
 

Moc děkujeme všem, kdo nás v těchto náročných začátcích podpořili a umožnili tak vznik a rozvoj této potřebné služby a našim nemocným BÝT DOMA AŽ DO KONCE.

 
V r. 2018 jsme se také stali zakládajícím členem  Fóra mobilních hospiců
 

Za  uplynulých 10 let jsme se postarali o 570 pacientů. Pečovali jsme celkem 15 791 dní. Najezdili jsme za pacienty 182 369 km.

V prvním roce, tedy v r. 2014, jsme pečovali o 25 pacientů. Vloni to však bylo už 79 pacientů. Nejvíce pacientů v domácí péči jsme měli v r. 2022, a to 90.
Nejkratší služby trvaly často jen pár hodin nebo dní, nejdéle jsme jezdili k paní Haně, a to necelých 14 měsíců. Za tu dobu se mezi naším týmem a pacientkou( i její rodinou) vytvořilo silné pouto.
 
Téměř 600 lidí tak mohlo strávit závěr života, nebo jeho podstatnou část, doma, mezi svými nejbližšími. A to díky práci celého terénního týmu, ale i díky veliké podpoře dárců a fundraisingu, nasazení pracovníků údržby a všech, kteří nám poskytují cenné zázemí. Moc si toho všeho vážíme.

Dlouholetými partnery naší domácí péče jsou především Nadace JaT (od roku 2016) a Ústecký kraj. V minulosti podporovala domácí péči také Nadace Agrofert.


Příbehy z domácího hospice

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
nahoru