Charitativní e-shop Bona Fide

23 let fungování hospice

06.02.2024

Děkovná bohoslužba - 6.2. od 16 h. v kapli hospice

 23 let fungování hospice

2. února oslavíme 23. narozeniny hospice. Pojďte slavit s námi.

Při této příležitosti vás srdečně zveme na  děkovnou bohoslužbu, kdy si připomeneme nejen 23 let hospice jako takového, ale i 10 let hospice domácího(mobilního) a zároveň si připomenenm Světový den nemocných. Následovat bude setkání v jídelně hospice s drobným pohoštěním.

Věříme, že je opravdu za co děkovat. 23 let lůžkového a 10 let domácího hospice přineslo mnoho dobra.

Hospic jako součást společnosti i komunity
Za tu dobu jsme se v lůžkovém hospici postarali  o 5300 pacientů v závěru jejich života. V domácím hospici pak o téměř 600 nemocných.
Během uplynulých let se hospic stal stabilní a samozřejmou součástí sítě poskytovatelů zdravotních i sociálních služeb. Ale zároveň je samozřejmou a viditelnou součástí Litoměřic a komunity lidí, v blízkém i dalekém okolí, kde šíří myšlenku potřebnosti hospicové a paliativní péče. Je zdrojem osvěty a informací o tom, jak m může vypadat péče o nemocné v závěru života, při zachování důstojnosti, laskavosti a integrity v rámci rodiny a vztahů s nejbližšími. Hospic je tak  i součástí mnoha rodin a domovů, kde jsme  pomáhali nevyléčitelně nemocným - ať už přímo v domácnosti - v rámci mobilního hospice nebo v lůžkovém hospici.

Dotýkáme se lidských osudů. Jejich příběhy mění nás i svět okolo.
Jsme vděčni za každého konkrétního člověka i rodinu, které jsme směli doprovázet  v nejtěžších chvílích. I pro nás je každý takový příběh obrovským darem. věříme, že způsob naší práce a péče je oboustranným obohacením.

Naše poslání zůstává, rozvoj a obnova jsou však důležité
Základní poslání a služba hospice, péče o nevyléčitelně nemocné, zůstávají stejné. Přesto však v průběhu let hospic prošel značným rozvojem. Provozujeme půjčovnu pomůcek, odborné sociální poradenství, nabízíme praní prádla pro veřejnost, už  skoro 10 let provozujeme benefiční obchod, rozvíjíme vzdělávání, pořádáme konference, doplňujeme naše služby o psychoterapeutickou a pozůstalostní péči, intenzivně rozvíjíme  fundraising a péči o dárce.  V posledních 8 letech jsme již několikrát prošli  i strategickým plánováním, jehož součástí byl i personální audit a aktivity směrované na posílení o rozvoj týmu  a kompetencí jednotlivců.

Také jsme již leccos nového vybudovali  -  časem byly zobytněny půdní prostory, které slouží jako stážovny,  zázemí pro domácí hospic, terénní služby a terapeutické služby, nebo jako kanceláře pro ekonomickoý úsek, nyní máme také nové prostory pro půjčovnu a s tím i nové atrium a lepší nájezd,  v minulosti se také zabudovávaly  obrovské nádrže pro dešťovou vodu, instalovaly fotovoltaické panely, máme novou místnost pro poslední rozloučení atd., atd.. Poslední dva roky jsou opět ve znamení velkých rekonstrukcí vnitřního zařízení, rozvodů a třeba i tepelných zdrojů, neboť je třeba je po dlouhém užívání vyměnit. A nejbližší roky přinesou další obnovu - rozšiřování zázemí i modernizaci komunikčních systémů.
Tento neustálý rozvoj a životaschopnost hospice je z velké části opřen o mnohé štědré dárce, dobrodince a přátele hospice. Bez nich bychom si, obvzláště v některých těžkých obdobích, jen těžko poradili.

Hospicová péče rozkvétá
Za tu dlouhou dobu se mnohé změnilo k lepšímu i na poli hospicové péče obecně. Jsme členy Asociace veřejně prospěšných organizací, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Fóra mobilních hospiců, Národní asociace dobrovolníků. Daří se nám s ostatními hospici společně prosazovat potřebné systémové změny i na celorepublikové úrovni. Podílíme se i na sběru dat pro velké studie a analýzy, spolupracujeme s profesními organizacemi, jsme partnerem pro vyjednávámní s pojišťovnami nebo ministerstvy. Velkým dílem k tomu také přispívají nadace a nadační fondy, které si za rozvoj paliativní péče vzali za své a podporují ji jako své hlavní téma. Např. nadační fond AVAST, NF ABAKUS, nebo Nadace rodiny Vlčkových.
Společně s dalšími hospici a profesními organizacemi se tak postupně daří odbourávat  různá tabu týkající se umírání a závěru života. Nejvíc tato tabu ale boří ti, kdo hospicovou péči sami využili pro někoho ze svých blízkých a z jejich reakcí je zřejmá vděčnost a porozumění smyslu péče tohoto typu. Právě tito uživatelé, velmi často pozůstalí, dělají hospicům největší a nejdůvěryhodnější "reklamu".


A tak můžeme říci, že hospicová a paliativní péče v ČR rozkvétá a získává si své stabilní místo ve společnosti. Je za tím nejen obětavá péče zdravotníků, lékařů, sester, ošetřovatelů, ale i práce dalších profesí, sociálních pracovníků, administrativy, ekonomů i těch, kteří zajišťují provoz nebo pracují na PR a osvětě. Dále jsou to i ti, kdo se podílejí na výzkumu  v  medicínském slova smyslu, ale i v tom sociologickém,  lídři organizací, kteří jsou ochotni vyjednávat na vyšších úrovních, propojovat a síťovat, ale i dobrovolnická pomoc i všemožná podpora dárců i velkých donátorů.

 

Jsme vděčni, že jsme se všemi už 23 let na jedné lodi.

nahoru